Gelinin baba evinden götürdüğü, gelinin yeni evinde kullanması için hazırlanmış eşya. Altı yüz koyun çeyiz getirmişti kocasına. (İlgili cümle kaynağı: N. Cumalı)

Evlenecek kız çocukları için hazırlanan her türlü şahsi eşya veya ev eşyası.

Çeyiz alayı: Gelin çeyizini güvey evine getiren alay.

Çeyiz düzmek: Çeyiz hazırlamak.

Çeyiz halayığı: (nedir ne demek anlamı) Eskiden geline özel hizmetlerini görmesi için ailesince çeyiz olarak verilen yardımcı cariye.

Çeyiz sandığı: Çeyizin bir kısmının konulduğu süslü, işlemeli sandık.

Çeyiz sermek: Gelinin çeyiz olarak götüreceği eşyayı, kendi anne ve babasının evinde, düğünden önce törelerle saptanmış bir günden başlayarak belirli bir süreyle, tanıdık ve akrabalara göstermek için sergilemek.